Серија на цевки со вакуум изолација

  • Серија на цевки со вакуум изолација

    Серија на цевки со вакуум изолација

    Цевките со вакуум изолација (VI Piping), поточно вакуумските цевки (VJ Piping) се користат за пренос на течен кислород, течен азот, течен аргон, течен водород, течен хелиум, LEG и LNG, како совршена замена за конвенционалната изолација на цевките.