Систем за динамична вакуумска пумпа

  • Систем за динамична вакуумска пумпа

    Систем за динамична вакуумска пумпа

    Цевководот со вакуумска јакна може да се подели на динамични и статични VJЦевководи.Статичните вакуумски цевководи се целосно завршени во фабриката за производство.Динамички вакуумски цевководи го ставаат вакуумскиот третман на локацијата, а остатокот од склопувањето и процесот на обработка се уште е во фабриката за производство.