Серија на фазни сепаратори со вакуум изолација

  • Серија на фазни сепаратори со вакуум изолација

    Серија на фазни сепаратори со вакуум изолација

    Вакуумски изолиран фазен сепаратор, имено вентил за пареа, е главно за одвојување на гасот од криогената течност, што може да обезбеди волумен и брзина на снабдување со течност, влезната температура на терминалната опрема и прилагодување и стабилност на притисокот.